• Node Store
  • Target Bad Rat
No description yet
Node IDd6d32274-f5db-477c-b401-c690b123383e
Node Version1
Node ProYes
Node Authorpog
Node StatusPublic - visible for everyone
Node Downloads36

Internal nodes

Total amount of nodes inside is: 7

Count Node ID (version) Node Title (version)
1
root.start (v.0)
root.start (v.0)
1
root.exit.success (v.0)
root.exit.success (v.0)
3
root.ui.scan (v.0)
root.ui.scan (v.0)
3
root.ui.get (v.0)
root.ui.get (v.0)
1
root.mouse.click (v.0)
root.mouse.click (v.0)
1
root.math.string.concat3 (v.0)
root.math.string.concat3 (v.0)
1 73ca5dcc-d82b-4f0f-bc26-81d9a32d998f (v.2) Mouse Click + Key (v.2)