• Node Store
  • Abyssal
No description yet
Node ID1336c9b1-b6a0-4bc5-977e-2c9d7f94a346
Node Version2
Node ProYes
Node AuthorMush
Node StatusPublic - visible for everyone
Node Downloads40

Internal nodes

Total amount of nodes inside is: 11

Count Node ID (version) Node Title (version)
1
root.start (v.0)
root.start (v.0)
1
root.exit.success (v.0)
root.exit.success (v.0)
3
root.delay (v.0)
root.delay (v.0)
1 115bf7b5-25c7-4994-a395-5c87094eb1d4 (v.3) Combat Abyssal (v.3)
1 81ac0a0b-3f12-411b-83f5-f1f5648a946c (v.3) Undock and enter abyssal (v.3)
1
root.loop (v.0)
root.loop (v.0)
1 4c1830d9-de2e-4209-b933-f2694ace796e (v.2) Return drones to bay (v.2)
1 b4d8cb93-fde5-4f5a-a58e-d730a8c4416b (v.1) Right Click item in Overview (v.1)
1 e8e72736-0c06-49fb-a0a4-75b145ca716b (v.8) Click context menu item (v.8)
1 c4de2fac-3564-4074-8952-8c5c4e320503 (v.6) Wait while ship indicator (v.6)
1 e0ff42cb-8733-497c-a5fe-2e71b765a5f1 (v.3) Loot Abyssal Room (v.3)